Praktische informatie

Soort koor 

Vierstemmig gemengd koor: sopranen, alten, tenoren en bassen. 
Aantal leden: 40, waarvan 4 bassen en 4 tenoren. 

 

Repetities 

Dorpshuis Ellecom (Anne Frank school) 

Binnenweg 40-a

6955 AX Ellecom 

 

Repetitie avond

dinsdag van 19.45 - 21.45 uur 

vakantiestop: juli en augustus en de week tussen Kerst en Oud en Nieuw

 

Dirigent en muzikale begeleiding

Ton de Waal

 

Contributie 

€ 15,50 per maand

Jaarlijkse verhoging met € 0,50  Ingaande na de jaarvergadering in februari of maart

 

Extra inkomsten 

  • Optredens
  • Donateurs
  • Inzamelen van oude mobieltjes en lege cartridges
    Deze gaan naar een gespecialiseerd bedrijf die daarvoor een vergoeding uitkeert. 

Inleverpunten cartridges: 

Ellecom:          Binnenweg 39 B

Dieren:            Valeriuslaan 23

Velp:                Vijverlaan 27

De Steeg:        van Aldenburglaan 9

Angerlo:          Prinses Margrietlaan 36

Rheden:          Massenweg 75

 

Het is geweldig dat de Donateurs ook dit jaar Sursum Corda een warm hart toedragen!

Dank u wel!

Ook dank aan de mensen die hun lege cartridges en oude mobieltjes inleveren bij de bovenstaande adressen!